Κωδικός

Σημειωματάριο σερβιτόρου 1202141

(A4) 31 x 22,5 x 4 cm

Στυλό
Σημειωματάριο Α7

Primavera Leather

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα