Κωδικός

Πληροφορίες δωματίου Ambiente 1207094

(A4) 23 x 32.5 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Μεταλλικό Logo Μαύρο / Ασημί

Χρώματα

Σύστημα Tangram

Χρώμα ελαστικού

Μεταλλικές γωνίες