Κωδικός

Πληροφορίες δωματίου 1126119

(A4) 24.5 x 32 cm

Περιλαμβάνει 2 θήκες εγγράφων
& έξτρα διαφανείς θήκες εγγράφων

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα