Κωδικός

Κάρτα πόρτας 1678280

9 x 23 cm

Acrylic Canvas
*Αδιάβροχο

Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα