Κωδικός

Κάλυμμα μενού επιτραπέζιο 1600094

(A6) 12 x 16 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα