Κωδικός

Κάλυμμα μενού Fine Dining 1061094

(A5) 17 x 23 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Σύστημα Tangram

Χρώμα ελαστικού

Μεταλλικές γωνίες