Κωδικός

Κάλυμμα μενού Ambiente 1179094

(A4H) 17 x 32.5 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Σύστημα Tangram

Χρώμα ελαστικού

Μεταλλικές γωνίες