Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1681280

(A4L) 31.5 x 23 cm

Θήκη για το μενού της ημέρας

Acrylated Canvas
*Αδιάβροχο

Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Βιβλιοδεσία με βίδες