Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1680280

(A4H) 16 x 12 cm

Acrylic Canvas
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Bιβλιοδεσία με σωλήνα