Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1596094

(A4) 23 x 32.5 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Μεταλλικές γωνίες