Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1241281

(A4) 23 x 31.5 cm

Buffalo Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα