Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1229119

(A4) 23 x 32.5 cm

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα