Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1204141

(A4) 32.5 x 23 cm

Primavera Leather

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Βιβλιοδεσία με βίδες