Κωδικός

Κάλυμμα μενού Ambiente 1180094

(A4Q) 23 x 24 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Σύστημα Tangram

Χρώμα ελαστικού

Μεταλλικές γωνίες