Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1076119

(A5) 18.5 x 23.5 cm

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Βιβλιοδεσία με μηχανισμό ντοσιέ