Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1060094

(A4Q) 23 x 23 cm

Περιλαμβάνει 2 θήκες

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Γωνίες