Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1056119

(A5) 19.5 x 23.5 cm

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Βιβλιοδεσία με βίδες