Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1025094

(A4) 24 x 32 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Μεταλλικές γωνίες