Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1024094

(A5) 18 x 24 cm

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα

Μεταλλικές γωνίες