Κωδικός

Info stand 1030106

10 x 5 cm

Wash paper

Χάραξη λέιζερ
4χρωμη εκτύπωση UV

Χρώματα