Κωδικός

Κάλυμμα γραφείου υποδοχής 1597119

(A3) 44 x 31.5 cm

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα