Κωδικός

Θήκη λογαριασμού 1593119

14 x 23 x 3 cm

2 θήκες
Θέση για στυλό

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα