Κωδικός

Θήκη λογαριασμού 1593119

12.5 x 21 cm

2 θήκες
Θήκη για στυλό

Berlin PU Leather
*Αδιάβροχο

Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα