Κωδικός

Θήκη λογαριασμού 1587266

11 x 19 cm

Spectro Leather
Eco Air
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα