Κωδικός

Θήκη λογαριασμού 1203141

12 x 23.5 cm

Περιλαμβάνει θήκη για κάρτα

Primavera Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα