Κωδικός

Θήκη λογαριασμού 1157094

12.5 x 20 cm

Θήκη για κάρτα & χαρτονομίσματα
Θέση στυλό
Μαγνητικό κλείσιμο

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα