Κωδικός

Θήκη λογαριασμού 1053094

12 x 17 cm

Περιλαμβάνει θήκη κάρτας

Spectro Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα