Κωδικός

Καλάθι 950106

15 x 15 cm

Wash paper

Χάραξη λέιζερ
4χρωμη εκτύπωση UV

Χρώματα