Κωδικός

Κάλυμμα μενού 1241239

(A4) 23 x 31,5 cm

Retro Leather
*Αδιάβροχο

Μαγνητικό κλείσιμο

Χρώματα